Reflectie: Jeruzalem - een stad van vrede? | Pax Christi Vlaanderen

Reflectie: Jeruzalem - een stad van vrede?

Israël, en met name Jeruzalem, blijft het nieuws halen. Paul Lansu van Pax Christi International schreef een reflectie over deze zowel politiek als spiritueel verdeelde stad, die voor de drie monotheïstische religies ook een Heilige Stad is.

Het is niet iedereen gegeven om in het Heilige Land de stad Jeruzalem te bezoeken. Naast de geografische, religieuze en historische realiteit van de stad heeft Jeruzalem ook een spirituele dimensie als de Eeuwige en Heilige Stad van het Geloof.

In het evangelie wenst Jezus zijn volgelingen een goede reis naar Jeruzalem. Ook hijzelf is onderweg met Jeruzalem als eindbestemming.[i] Voor ons, mensen van het hier en nu, kan Jeruzalem een reisbestemming zijn. We hoeven er niet eens het vliegtuig voor te nemen. Het is een bestemming in de spirituele zin van het woord: Jeruzalem is de stad van ultieme en totale vrede, de stad om geborgenheid te vinden in God.

Het hedendaagse, werkelijke Jeruzalem is nog ver van vrede verwijderd. Nu is het meer een stad van onvrede en verdeeldheid. Die realiteit spreekt voor zichzelf: vrede is en blijft een moeilijke taak, zowel in de stad als in het eigen hart. Jezus wenst ons zeer die vrede te vinden. Wanneer we onder de mensen komen, zou het ons eerste woord en onze eerste taak moeten zijn: het wensen voor vrede.

Lees verder: Jeruzalem - een stad van vrede?[i] Zie Lukas 10, 1-20.