Reflectie: Waarom mensen migreren | Pax Christi Vlaanderen

Reflectie: Waarom mensen migreren

Reflectie van Paul Lansu over de verharding van het (anti)migratiediscours en de criminalisering van solidariteit.

De laatste jaren kwamen op vele toeristische stranden in landen aan de Middellandse Zee bootvluchtelingen aan. Toeristen schoten vaak mee te hulp om deze mensen aan land te brengen. Maar er waren er ook die zo snel mogelijk een ander hotel introkken, waar zij niet geconfronteerd werden met het migratieprobleem en waar zij hun vakantie onbekommerd konden verderzetten.

De wereld keert deze menselijke drama’s en dilemma’s de rug toe, om confrontatie te vermijden. Laat anderen het maar oplossen!

Mensen die migranten bijstaan worden steeds vaker geviseerd of tegengewerkt. Solidariteit werd en wordt gecriminaliseerd door EU-landen. Het aantal gevallen van mensen die zich voor hun humanitaire activiteiten moeten ‘verantwoorden’ is sinds 2015 snel toegenomen. Is dit het nieuwe normaal?

Paul Lansu van Pax Christi schreef een reflectie over de verscherping van het anti-migratiediscours en de uitholling van de mensenrechten.

Lees: Waarom mensen migreren - Mensen zijn geen planten!