Reflectie:' Waarom voeren we oorlog?' | Pax Christi Vlaanderen

Reflectie:' Waarom voeren we oorlog?'

Paul Lansu van Pax Christi International schreef een reflectie rond de vraag en stelling: 'Waarom voeren we oorlog? Oorlog kent alleen maar verliezers'

Vechten en doden hebben altijd een grote rol gespeeld in de manier waarop we met elkaar omgaan en conflicten oplossen. De geschiedenis toont daar ontelbare voorbeelden van. Dat wordt ook zichtbaar in de verhalen en gebeurtenissen die ons uit het verleden overgeleverd zijn.

In een nieuwe reflectie over oorlog staat Paul Lansu van Pax Christi International stil bij het wegwerken van de oorzaken van oorlog, bij het uiteen spelen van burgers enerzijds en de nood aan samenwerking anderzijds. Voorts zoomt hij in op de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap ten overstaan van landen in conflict en op het grote belang van diplomatie en arbitrage, en de concrete toepassing van het humanitair recht.

Lees de reflectie.

 

 

 

 

 

Foto: Mostar/Alan Bloom/cc