Religieuze organisaties uiten bezorgdheid over kernwapens | Pax Christi Vlaanderen

Religieuze organisaties uiten bezorgdheid over kernwapens

Op 1 mei 2019 uitte een platform van religieus geïnspireerde organisaties in een publieke verklaring grote bezorgdheid over de kernwapens in de wereld.

De interreligieuze verklaring werd voorgelezen door Emily Welty tijdens de derde sessie van de PrepCom (Preparatory Committee) voor het nucleair non-proliferatieverdrag (NPT) in New York. De PrepCom is een voorbereidende conferentie op de NPT Review Conference in 2020.

In de verklaring roepen de ondertekenende organisaties de staten die het non-proliferatieverdrag onderschreven op om:

  1. De stem van de hibakusha (overlevenden van de atoomaanvallen op Japan) in acht te nemen en zonder verwijl toe te werken naar een wereld zonder kernwapens, door het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (UN Treaty to Prohibit Nuclear Weapons of TPNW) te ondertekenen en ratificeren;
  2. Actief mee te werken aan de ondersteuning van slachtoffers en aan de sanering van vervuilde regio's, en zich te engageren in internationale samenwerking en hulp aan getroffen gemeenschappen;
  3. Te erkennen dat alle effectieve maatregelen elkaar wederzijds versterken en dat vooruitgang in een regio bijdraagt aan verbetering in andere gebieden. Het van kracht worden van het TPNW en de Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT); de stopzetting van de productie van de wereldwijde voorraden splijtstof en de eliminatie ervan; de onomkeerbare ontmanteling van de wereldwijde productie-architectuur voor kernwapens; het stopzetten van programma’s gericht op het ontwikkelen van nauwkeuriger en veelzijdiger kernwapens en op een lagere drempel voor het gebruik ervan; en de eliminatie van nucleaire voorraden zijn maar enkele van de effectieve, wereldwijde maatregelen die volledig in de lijn liggen van en bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen en verbintenissen van het NPT;
  4. Te erkennen dat het NPT en het TPNW een aantal ‘kernverboden’ delen, zoals het verbod op de overdracht van kernwapens, op het assisteren van andere staten in het verwerven van kernwapens, etc. Die verboden kunnen ondersteund worden, wat ook de houding van een land is tegenover het TPNW. Wij moedigen alle staten aan om een constructieve dialoog aan te gaan over het verstrengen van deze verboden, als een concrete en daadwerkelijke stap in de richting van kernontwapening, zoals die is opgelegd aan alle staten die het NPT hebben onderschreven.

Lees de volledige verklaring (in het Engels), met de ondertekenende organisaties.

Illustratie: Muurschildering met kraanvogels
Foto: ICAN/byTim Wright