Ruimte voor herstel - Bezinnend aanbod over straf en detentie | Pax Christi Vlaanderen

Ruimte voor herstel - Bezinnend aanbod over straf en detentie

Verdient iedereen een tweede kans? Schuilt er een misdadiger in elk van ons? Hoe laat je voelen dat iemand weer welkom is? Kunnen we de ruimte opzoeken waar we voor alles mens zijn? Een ruimte waar we verder gaan dan handelen en oordelen. Waar je je aanvaard voelt, ondanks wat gebeurd is. Een plaats om te herstellen van wat je zover heeft gebracht.

Vragen die ons raken in het hart van ons mens-zijn. Vragen over de kern van het samenleven met anderen.

Ons nieuwe bezinnende aanbod rond detentie en herstel zoekt antwoorden vanuit christelijke inspiratie. Via muziek, woord, beeld en inspirerende getuigenissen – voorbij de simpele bewoordingen ‘goed’ en ‘kwaad’.

Opgebouwd in 5 dagen:

Vanaf 21 september, Internationale dag van de Vrede, tot 3 oktober, vooravond van het feest van Franciscus, valt na gratis aanmelding het vijfdelig digitaal bezinnend aanbod om de 3 dagen in je mailbox. Je vindt er stof tot reflectie, gesprek, gebed en meditatie ondersteund door muziek, woord, beeld en inspirerende getuigenissen.

Meld je hier gratis aan

Voor meer informatie: benedicte.kusendila@paxchristi.be 

Aan de slag met het aanbod in je groep of gemeenschap

Dit aanbod leent zich ook goed als materiaal om bezinnend aan de slag te gaan in je klas, leefgroep of gemeenschap. Leerkrachten en (pastorale) animatoren kunnen gebruik maken van een rijke waaier aan input om het thema 'Ruimte voor herstel: straf en detentie' aan te brengen in hun groep.

Daarvoor is het van belang het vooraf in te zien. Bij inschrijving bieden we jou het volledig pakket aan vanaf 31 augustus.

Meld je hier gratis aan

 

 

© Adobe Stock/M.Etcheverry