Slotcongres PeaceCraft | Pax Christi Vlaanderen

Slotcongres PeaceCraft

Vluchtelingen, migratie, diversiteit, het zijn niet altijd eenvoudige gespreksthema’s. Hoe met 16-20-jarigen de dialoog aangaan over deze onderwerpen? Het project PeaceCraft deed het in 2018 en 2019 aan de hand van een interactieve game en theaterstuk. Op maandag 29 april 2019 deelden we de ervaringen en de meerwaarde van de werkvormen in een slotcongres. Een verslag van Thomas Deweer.

Wat is het effect en de meerwaarde van participatieve en creatieve werkvormen? Wat kunnen we leren uit de ervaring van PeaceCraft? Maar bovenal, hoe kunnen scholen en jeugdorganisaties zelf aan de slag met deze thema’s? Deze vragen stonden centraal in het PeaceCraft-slotcongres dat plaatsvond op maandag 29 april in Brussel.

Ervaringsgericht leren, koffie & taart

Het congres startte in aanwezigheid van enkele acteurs van het PeaceCraft-theaterstuk, zelf jongeren met een vluchtelingen- of migratie-achtergrond. Zij vertelden de deelnemers aan het congres hoe ze zelf PeaceCraft beleefden.

Na een inleiding over het project kon er vervolgens gekozen worden uit drie workshops: een Designlab Storytelling, Theatermethodieken of Interculturele Schoolcultuur. De focus lag op praktische tips & tricks waarmee deelnemers zelf aan de slag kunnen gaan.

An Lescrauwaet, lector van HoGent was één van de vele deelnemers, en bracht haar studenten mee: “Ervaringsleren is heel belangrijk en ik denk dat dit daar ook opnieuw de bevestiging van was. Ik vond het congres een grote meerwaarde. Mijn studenten hebben hier heel wat opgestoken over de verschillende methodieken die ze kunnen gebruiken.”

Na de workshops verzamelden de deelnemers voor een laatste plenaire sessie. Hierin werden de lessons learned, verzameld gedurende de 28 maanden waarin het project liep, gedeeld. Vervolgens kwam studente Maya Pannier van UGent haar thesis voorstellen over de meerwaarde van Peacecraft in het onderwijs. Het congres eindigde met koffie en taart.

 

Een terugblik

Waarom en hoe komen vluchtelingen naar België? Hoe bouwen ze een nieuwe toekomst uit? Welke rol kunnen Vlaamse jongeren hierin spelen? Met deze vragen ging het project Ontwikkelingseducatie PeaceCraft aan de slag. 16-20-jarigen maken in de game de tocht van een vluchteling en ontmoeten tijdens het interactief theaterstuk vluchtelingen op de scène.

Het project liep gedurende 28 maanden. In 2017 vond de ontwikkelingsfase plaats, de uitvoeringsfase liep van 1 januari 2018 tot en met 30 april 2019. Tijdens deze periode bereikten de game en het het theaterstuk meer dan 5.000 jongeren over heel Vlaanderen.

PeaceCraft ging in deze periode niet ongemerkt voorbij. In november 2018 won het project de prestigieuze Henry van de Velde Award 2019 in de categorie ‘community’.

De toekomst

PeaceCraft is op zijn einde gekomen. De theatervoorstelling is niet langer op tournee, maar de game kan nog steeds gespeeld worden via de PeaceCraft website. En we bouwen voort op de opgedane expertise. Ontdek alvast My School on the Move en hou ons nauwlettend in de gaten!