Image
Manifestatie 27 maart 2022 Europe for Peace

Visie op beleid voor vrede in Oekraïne

Rusland - Oekraïne
Standpunt

Na de inval van Rusland in Oekraïne kwam een brede beweging onder de naam Europe for Peace and Solidarity op gang. Deze beweging startte in Italië, maar is ondertussen actief in verschillende Europese landen, waaronder België. Het platform in België bestaat uit circa 65 organisaties, waarvan Pax Christi Vlaanderen 1 van de trekkers is. 

In juni 2023 bezorgde het platform een visietekst aan de Belgische politici. Deze tekst wil het publiek debat aanzwengelen over de te kiezen prioriteiten en actiepunten om tot een duurzame vrede te komen voor Oekraïne en Rusland. De onderschrijvende organisaties leggen de nadruk op het belang van het leven.

In 10 aanbevelingen worden verschillende accenten gelegd, die samen 1 geheel vormen. Vrede kan enkel maar duurzaam zijn, als ze ook rechtvaardig is. Volgens ons en het platform schort het aan een doordachte visie op de effecten van de huidige oorlogsvoering en ontbreekt de inzet van een actieve vredesdiplomatie. 

Lees hier de politieke nota