Image
vrouwenzaak Brussel expo

Vrouwendag: hart onder de riem van Russische verzetsvrouwen

Rusland - Oekraïne
Actie

Op initiatief van een bezorgde burger werd een petitie op Avaaz gestart om vrouwen in Rusland te steunen. Zij hebben het zwaar te verduren: als vrouw van gemobiliseerde mannen, als moeder van een tot dienstplicht gedwongen jongeman, als bezorgde vrouw om wat er aan geweld wordt gepleegd. De onderdrukking van elke vorm van verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne is hevig, evenals elke andere vorm van verzet tegen de schending van burgerrechten in Rusland.

Bij de begrafenis van Aleksey Navalny werd nog eens duidelijk dat er wel degelijk oppositie en verzet is tegen het Poetin-regime. Zijn autoritaire heerschappij is gebaseerd op intimidatie, bedreiging, gevangenschap en moorden. Daartegenover staan bewegingen als De Zachte Kracht, de Soldatenmoeders, de Feministische Anti-oorlogsbeweging en De weg naar huis.

Vandaag bezorgde Pax Christi Vlaanderen deze organisaties en groeperingen een boodschap van steun.

Wil jij ook iets doen? Teken dan de petitie die op Avaaz loopt.

"Meer en meer Russen gaan in verzet en wij moeten daarbij helpen: teken de petitie om de Russische vrouwen te steunen ! TEGEN DE OORLOG ! VOOR DE VRIJHEID ! VOOR DE VREDE !"