Weigering van toegang voor huldiging Vredesambassadeurs in Kazerne Dossin | Pax Christi Vlaanderen

Weigering van toegang voor huldiging Vredesambassadeurs in Kazerne Dossin

Zoals gisteren te lezen was op onze sociale media en intussen verschenen in heel wat nationale media is de huldiging van de Ambassadeurs voor de Vrede 2019 gisteren op het allerlaatste moment moeten verplaatst worden naar een andere locatie. Artsen zonder Grenzen en Brigitte Herremans zouden gisteren de titel 'Ambassadeurs voor de Vrede' ontvangen tijdens een ceremonie in Kazerne Dossin. Enkele uren voor de plechtigheid kregen we een mededeling van het bestuur van Kazerne Dossin dat ons de toegang werd ontzegd aangezien er onvoldoende precieze informatie was doorgegeven over de plechtigheid en dat Kazerne Dossin niet de juiste plek is om "sommige van uw ambassadeurs van de vrede te huldigen aangezien het de plaats is waar 25.000 mensen naar vernietigingskampen werden gedeporteerd". De reden was duidelijk: een deel van de Joodse gemeenschap nam aanstoot aan de idee dat Brigitte Herremans, die zich al meer dan 15 jaar inzet voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten, maar door deze groep wordt beschouwd als anti-Joods, in deze Shoah-herdenkingsplaats zou gelauwerd worden als 'Vredesambassadeur'. 

Verontwaardiging en ongeloof zijn de gevoelens die ons gisteren overvielen toen we het nieuws vernamen. Gelukkig kon de avond toch plaatsvinden in de Predikheren-bibliotheek 50 meter naast de oorspronkelijke locatie. Tijdens de avond werd duidelijk waarom beide laureaten de prijs verdienden: beiden hanteren dezelfde twee richtsnoeren in hun werk: internationaal (humanitair) recht en de waardigheid van elke mens. We hebben de titel in eer en geweten aan Brigitte Herremans toegekend omdat ze iemand is die "volgehouden inspanningen voor vrede, verbondenheid en respect voor de mensenrechten levert" al gedurende meer dan 15 jaar. Brigitte zoekt altijd nuance in het debat waarbij ze het leed van alle betrokkenen in acht  neemt. Haar passie voor het Midden-Oosten, in het bijzonder voor Israël en Palestina, is gegroeid vanuit haar interesse in de Shoah. Als jongere werd ze geraakt door dit enorme leed en ze verdiepte zich in de materie. Dit leidde haar voor een eerste keer naar Israël toen ze 14 jaar was. Recentelijk schreef ze diverse bijdragen over het toenemende antisemitisme die ze met evenveel passie bestrijdt als de strijd die ze voert voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten. Ook Pax Christi heeft haar oorsprong in de strijd tegen antisemitisme tijdens de WO II en publiceert nu ook nog geregeld bijdragen over deze kwalijke problematiek.

Pax Christi is dan ook bijzonder verontwaardigd dat de huldiging van Brigitte Herremans niet mocht plaatsvinden in de Kazerne Dossin. We begrijpen niet dat het bestuur van Kazerne Dossin gevolg heeft gegeven aan bepaalde kritieken die er sinds enkele dagen circuleerden op het internet. Kazerne Dossin werd nochtans zelf gehuldigd als Ambassadeur voor de Vrede in 2017. Ook de timing was bijzonder pijnlijk: enkele uren voor de ceremonie ondanks dat de laureaten al op 24 oktober werden bekendgemaakt en de Kazerne een uitnodiging ontving voor de plechtigheid. Het bestuur van Pax Christi zal dan ook een gesprek vragen met dat van de Kazerne Dossin.

Ook Brigitte Herremans reageerde intussen "De controverse die werd gecreëerd omtrent de vredesprijs van Pax Christi onderstreept hoe essentieel dialoog, redelijkheid en humanisme zijn. Daarom vestig ik nogmaals de aandacht op de essentie: het toenemende antisemitisme en de nood aan bewustwording".

Lees hier enkele reacties in de pers.

Knack

De Standaard

VRT

Metro

 

Foto: Romaine-WIkimedia Commons