Wim Vandewiele is de nieuwe voorzitter van Pax Christi Vlaanderen | Pax Christi Vlaanderen

Wim Vandewiele is de nieuwe voorzitter van Pax Christi Vlaanderen

Op 8 oktober 2019 verkoos de Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen Wim Vandewiele tot nieuwe voorzitter. De bestuurders geven hem hiermee het vertrouwen om de organisatie de komende jaren te leiden. Dat is geen eenvoudige opdracht omdat de vredesbeweging voor een stevige reorganisatie staat. De fundamenten daarvoor heeft Wim Vandewiele in de afgelopen acht maanden zelf mogen leggen, als voorzitter ad interim.

Wim Vandewiele (Antwerpen, 1979) is socioloog en sociaal-cultureel antropoloog en doceert aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij is lid van de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en Empirische Theologie en is titularis van de 'Leerstoel Priester Léon de Foere'. Zijn onderzoek focust zich op leiderschap, communicatie en identiteit in religieuze gemeenschappen en organisaties; op de empirisch en beleidsgerichte benadering van actuele dynamieken en problemen van religieuze gemeenschappen; en op kerksociologie. Bij Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede, een organisatie voor ouderenzorg, is hij als deeltijds stafmedewerker verantwoordelijk voor het pastoraal en ethisch beleid van de organisatie.

Wim Vandewiele maakte van 2014 tot 2016 deel uit van het Pax Christi-team als coördinator Communicatie en Fundraising, en kent de organisatie dus als medewerker én bestuurder. Hij is gehuwd en heeft een dochtertje.

Bij het opnemen van zijn opdracht benadrukt de nieuwe voorzitter de relevantie van een organisatie als Pax Christi Vlaanderen in de hedendaagse samenleving: Wim Vandewiele: “Assertieve impulsen van mildheid, dit gedreven vanuit christelijke inspiratie en humane waarden, zijn beslist noodzakelijk om onze verruwde samenleving te ontbolsteren. Net daarom is én blijft een vredesbeweging als Pax Christi Vlaanderen in het bevorderen van vrede en veiligheid, verzoening en rechtvaardigheid, in eigen samenleving en ook in andere delen van de wereld, meer dan nodig. Ik ben zeer dankbaar en ook trots dat ik als jonge voorzitter, dit samen met een sterke bestuursploeg, Pax Christi Vlaanderen in de komende jaren mag leiden.”