Nieuws | Page 3 | Pax Christi Vlaanderen
Actie

Het Verbodsverdrag op Kernwapens bereikte vorige week de 50ste ratificatie, nodig om in werking te kunnen treden. Hier was niet veel van te merken in de Vlaamse media. Vraag de redacties om dit nieuws alsnog te brengen!

Aankondiging

Met Hans Claus en Mohamed Barrie heeft Pax Christi Vlaanderen er een nieuwe Ambassadeur én Jongerenambassadeur voor de Vrede bij.

Persbericht

De 50ste ratificatie van het Verbodsverdrag op Kernwapens is een feit. Dit betekent dat kernwapens officieel illegaal worden onder internationaal recht, een historische mijlpaal!

Standpunt

Naar aanleiding van haar 75-jarige jubileum publiceerde Pax Christi International een verklaring waarin zij oproept om de eveneens 75-jarige VN, zeker in het post-COVID-19-tijdperk, meer armslag te geven.

Standpunt

“Nooit meer oorlog”, zo klonk duidelijk de boodschap na het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Aankondiging

Vanaf 1 juli 2021 zullen de tarieven voor schenkbelasting en erfbelasting op giften aan goede doelen, zoals Pax Christi Vlaanderen, worden verlaagd naar 0%. Dit geldt enkel voor Vlaanderen.

Artikel

Met zijn nieuwe encycliek Fratelli tutti - Wij zijn allen broeders en zusters - geeft paus Franciscus ons het derde deel in een drieluik geïnspireerd door Franciscus van Assisi, en roept hij consequent op tot dialoog en ontmoeting.

Artikel

Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen en Pax Christi International, was ook negen jaar bestuurslid van het International Peace Bureau. Vanuit deze functie droeg hij kandidaten voor de Nobelprijs voor de Vrede voor.

Artikel

Hoe zit het concreet met internationale veiligheid, vrede en ontwapening in het nieuwe regeerakkoord dat werd goedgekeurd op 30 september?

Verslag

PeaceCraft Europe is een Europees project waarbij jongeren samen aan de slag gaan rond de thematiek migratie en vluchtelingen. Dat dit project doorgaat is geen sinecure. De coronapandemie leek hiervoor vakkundig een stokje te steken. Met de nodige flexibiliteit zetten we desalniettemin door!

Verslag

Op zaterdag 26 september ging de eerste Atomic'Flash-Mob door in Brussel. Een ludieke actie om de reële gevaren van kernwapens onder de aandacht te brengen

Verslag

Het vredeswerk schakelde deze weken een versnelling hoger. De oproep om bruggen te bouwen weerklonk luid, zowel digitaal als lokaal. Ontdek wat er allemaal gebeurde en geniet na met het fotoverslag