Agenda

Terug naar overzicht
2 december 2019

Samen lezen is een heel toegankelijke manier om andere mensen te ontmoeten. Dar Rahman, dienstencentrum De Boskes en Pax Christi Vlaanderen brengen op drie namiddagen mensen samen om naar verhalen te luisteren.

4 december 2019

Op woensdag 4 december 2019 geeft Paul Lansu een lezing in het ontmoetingscentrum in Lichtaart.

12 december 2019

Op 12 december 2019 heeft in Kazerne Dossin de plechtige uitreiking plaats van de titel van 'Ambassadeur voor de Vrede'. Laureaten van deze twintigste editie zijn Brigitte Herremans en Artsen zonder Grenzen.

1 maart, 2017 - 11:00

Colloquium KU Leuven: opvoeding in een vredevolle samenleving

Op 1 maart 2017 (Aswoensdag) organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven voor de 30ste keer een colloquium n.a.v. vredesdag.

Thema van deze editie is De rol van opvoeding in een vredevolle samenleving. Hoofdspreker is pedagoog en didacticus Roger Boonen.

Programma:

11-13 u., Kleine Aula, mtc 00.15: Publiekslezing: ‘Op weg naar een ‘vredes-actieve’ (dialoog)school: droom of werkelijkheid?’

14-16 u., Romerozaal, cove 02.10: Workshop: ‘Machtsvrije dialoog over vrede en geweld. Op weg met filmfragmenten uit As Good as it Gets (James L. Brooks)’

KU Leuven, Maria Theresiacollege, Sint Michielsstraat 4, Leuven.

Roger Boonen doceerde algemene didactiek, intercultureel onderwijs en vredeseducatie aan het Departement Lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. Hij is erecoördinator VLO - Vernieuwd Lager Onderwijs, gewezen Pedagogisch Opdrachthouder van het bisdom Antwerpen en erehoofdredacteur van het pedagogische tijdschrift School- en klaspraktijk. Hij heeft diverse pedagogisch-didactische publicaties op zijn naam. Hij is initiatiefnemer en coördinator van de meerjarige Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en andere organisaties. Recent verscheen zijn boek: Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school.

Doelpubliek:

Dit colloquium richt zich tot professoren en studenten, studenten uit de lerarenopleidingen, tot leden van vredes- en mensenrechtengroepen, hulpverleners, buurt- en gezinswerkers, medewerkers van sociale organisaties, Alumni/ae van de Faculteit Theologie en Religiewetenchappen, leerkrachten, priesters en religieuzen, pastorale werk(st)ers, vrijwilligers in pastorale en sociale bewegingen, en andere geïnteresseerden.

Meer info op www.kuleuven.be/thomas/page/mededelingen/view/197425/

Lees ook: Recensie: Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school.

Pax Christi Vlaanderen werkt mee aan dit colloquium.

Foto: © Ilse Prinsen