Agenda

Terug naar overzicht
27 mei 2019

Op 27 mei 2019 organiseren Beweging.net Sint-Niklaas, Pax Christi Vlaanderen en de parochie Tereken een thema-avond met als thema ‘Vrede in de wereld - Meer dan nodig’.

4 juni 2019

Elke eerste dinsdag van de maand heeft bij Pax Christi een interreligieuze, stille meditatie plaats.

4 juni 2019

Op dinsdag 4 juni 2019 organiseert VormingPlus Oost-Brabant een lezing met Nadia Nsayi.

18 april, 2016 - 09:30

Conferentie: Global Day of Action against Military Spending

Naar aanleiding van de Global Day of Action against Military Spending en in het licht van de wereldconferentie van het International Peace Bureau (IPB) van 30 september tot 3 oktober 2016 in Berlijn heeft op maandag 18 april 2016 een voorbereidende conferentie (PrepCom) plaats in Brussel.

Bedoeling van de PrepCom is aandacht te vragen voor een evenrediger verdeling van de te besteden middelen tussen militaire bestemmingen enerzijds en sociale en humane doelstellingen anderzijds. De torenhoge militaire uitgaven dragen immers in vele gevallen niet bij ​​aan de veiligheid van de burgers. Er moeten meer middelen gaan naar conflictpreventie en vredesopbouw, de strijd tegen de klimaatverandering, het opstellen van nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en een ambitieus migratiebeleid. (Zie ook: Wereldwijde militaire uitgaven ook in 2015 buitensporig hoog).

Verschillende experts doen in vier panelgesprekken suggesties voor een herbesteding van de militaire middelen. Na de panelgesprekken is er ruimte voor debat, algemene conclusie, actiesuggesties en een gezamenlijke verklaring.

Paul Lansu, senior policy advisor van Pax Christi International en vice-voorzitter van IPB leidt de conferentie in. Willem Staes, medewerker Internationale Veiligheid en Ontwapening bij Pax Christi Vlaanderen, stelt de gezamenlijke verklaring voor, samen met moderator Andrew Lane, Quaker-vertegenwoordiger bij de Europese Unie en de Raad van Europa.  

Praktisch:

Maandag 18 april 2016
9.30 – 17 u.
Plaats: COMECE (Commissie van de Bisschoppenconferentie bij de EU), Meeûssquare 19, Brussel.

Meer informatie

Programma

Registreer via email

De ruimte is beperkt. Gelieve daarom te laten weten of u de volledige dag deelneemt, of aan te duiden welke panels u bijwoont.

Voertaal: Engels

Bekijk hieronder ook informatie en voorlopig programma van de Wereldconferentie 'Disarm! For a Climate of Peace', van 30 september tot 3 oktober 2016 in Berlijn.

Pax Christi International is mede-initiatiefnemer van dit belangwekkende congres, waarop o.m. James Galbraith, Mikhail Gorbatschev, Jean Ziegler en Vandana Shiva het woord zullen nemen.