Onze Vlaamse steden dragen de sporen van de Belgische kolonisering van DR Congo. Een geschiedenis waar we ons vaak te weinig van bewust zijn. Herontdek tijdens een gegidste wandeling de (vergeten) verhalen over Congo in jouw stad. Wie waren de sleutelfiguren in de verschillende steden in de exploitatie en de uitbuiting van de toenmalige kolonie? Waarom noemden we hen vroeger pioniers en werden er in zovele steden monumenten ter ere van hen opgericht waar we vandaag zo een debat over voeren?

Brussel: de Belgische metropool bij uitstek waar de Belgische koloniale ambitie begon. Het was hier dat in 1876 koning Leopold II een antislavernijcongres bij elkaar riep om met behulp van een filantropische stempel een groot gedeelte van de Afrikaanse taart op te eisen.

Maar wat waren de werkelijke drijfveren van Leopold? Van wie kreeg hij hulp? Doorheen de wandeltocht, nemen we je mee langsheen de belangrijkste machtscentra van de kolonie/Vrijstaat

Duur van de wandeling 2,5 km: 1u45' - startplaats: Warandepark, aan fontein kant Wetstraat

Boek een wandeling als groep

  • Prijs: € 200
  • Aantal personen: min. 12 - max. 20

Neem daarvoor contact met ons op via [email protected].