Onze Vlaamse steden dragen de sporen van de Belgische kolonisering van DR Congo. Een geschiedenis waar we ons vaak te weinig van bewust zijn. Herontdek tijdens een gegidste wandeling de (vergeten) verhalen over Congo in jouw stad. Wie waren de sleutelfiguren in de verschillende steden in de exploitatie en de uitbuiting van de toenmalige kolonie? Waarom noemden we hen vroeger pioniers en werden er in zovele steden monumenten ter ere van hen opgericht waar we vandaag zo een debat over voeren?

Historica Lies Depickere gidst je langs Gentse monumenten, straten en pleinen die een verband leggen tussen de koloniale geschiedenis van ons land en de positie die prominenten via de kolonie konden opbouwen. . In Gent bestaat er reeds sinds mensenheugenis een monument ter ere van Sakala. Wie is Sakala en hoe staat hij in relatie met de broers Vandevelde en België? Waarom domineert in het Zuidpark het ruiterstandbeeld van Albert I nog steeds het park en is de buste van Leopold II recent verwijderd?

In ons straatbeeld komen we regelmatig in contact met namen van Belgische politieke en industriële prominenten die hun macht en rijkdom met behulp van de kolonie versterkten. Zo ook in Gent.

Duur van de wandeling 3 kilometer: 1u30'

Boek een wandeling als groep

  • Prijs: € 200
  • Aantal personen: min. 12 - max. 20

Neem daarvoor contact met ons op via paxchristi@paxchristi.