Onze Vlaamse steden dragen de sporen van de Belgische kolonisering van DR Congo. Een geschiedenis waar we ons vaak te weinig van bewust zijn. Herontdek tijdens een gegidste wandeling de (vergeten) verhalen over Congo in jouw stad. Wie waren de sleutelfiguren in de verschillende steden in de exploitatie en de uitbuiting van de toenmalige kolonie? Waarom noemden we hen vroeger pioniers en werden er in zovele steden monumenten ter ere van hen opgericht waar we vandaag zo een debat over voeren?

Leuven, ten tijde van de kolonie de Belgische, en vandaag de dag de Vlaamse studentenstad bij uitstek. Ook de universiteit van Leuven wilde zich destijds profileren op dit onontgonnen gebied om ook binnen koloniale kringen een prominente positie te verwerven. Gids Michiel Stinckens neemt je mee langsheen de belangrijkste toenmalige machtscentra van de Leuvense universiteit om hun link met Congo te vertellen.

Maar tot hoever ging deze link met de kolonie? Hoe stonden zij tegenover Congolese autochtonen? Wat is de link tussen de Leuvense universiteit en onze voormalige kolonie vandaag?

Duur van de wandeling van 3 kilometer: 2u

Boek een wandeling als groep

  • Prijs: € 200
  • Aantal personen: min. 12 - max. 20

Neem daarvoor contact met ons op via [email protected].