Bruggen bouwen met gevangenen (2/2)

Olivier Forges, als medewerker van Pax Christi Vlaanderen actief voor het thema detentie, werkte met 'Participatief Theater' in de gevangenissen. Hij vertelt over het doel van deze werkvorm en zijn ervaringen ermee. De methodiek zorgde voor bouwstenen om samen met de mensen in detentie stil te staan bij conflicten in hun leven en bij de daad en zijn gevolgen.

Geertrui Verdonck werkt al enkele jaren als aalmoezenier in de gevangenis van Brugge. Ze getuigt kort over leven en werk in de gevangenis en houdt een pleidooi voor zinvolle en menswaardige detentie. Vervolgens stelt ze enkele initiatieven voor waarbij bruggen tussen binnen en buiten worden geslagen. Dergelijke bruggen spelen immers een niet te onderschatten rol in de aanloop naar een succesvolle re-integratie in de samenleving.