Schaadt de gevangenis onze samenleving?

 Alvaro Gil-Robles, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, zegt:

"In een democratische, moderne samenleving is er voor de gevangenis, een sociale vuilbak, geen plaats meer" 

De gevangenis wordt vandaag radicaal in vraag gesteld. Niet alleen in de Europese instellingen, maar ook binnen organisaties op het terrein én op academische, gerechtelijk en economisch vlak.

Een ex-gedetineerde getuigt over het leven zoals het is in de gevangenis. Experten en aalmoezeniers Pieter De Witte (CRED, KULeuven) en Geneviève Frère (Gevangenis van Sint-Gillis) zoomen in op de problemen met ons huidige gevangenissysteem. Ambassadeur van de vrede Hans Claus (vzw De Huizen) gaat in op alternatieven en toont hoe het in Transitiehuizen en andere kleinschalige detentieomgevingen anders kan.