Nieuws | Page 2 | Pax Christi Vlaanderen
Verslag

Elk jaar benoemt Pax Christi twee Ambassadeurs voor de Vrede. Herbekijk hier de livestream van een bijzondere online huldiging.

Standpunt

Samen met 40 andere organisaties waarschuwt Pax Christi voor de verdere militarisering van de EU.

Artikel

11 november is Wapenstilstandsdag. In België wordt op die dag ook Vrouwendag gevierd. In het bijzondere jaar 2020 kijken we met Pax Christi-vrijwilligster Lizette Stiers naar het belang en de maatschappelijke rol van vrouwen tijdens en na conflicten.

Aankondiging

Pax Christi Vlaanderen zoekt een Algemeen directeur die als verantwoordelijke voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie het team op dagelijkse basis aanstuurt.

Actie

Het Verbodsverdrag op Kernwapens bereikte vorige week de 50ste ratificatie, nodig om in werking te kunnen treden. Hier was niet veel van te merken in de Vlaamse media. Vraag de redacties om dit nieuws alsnog te brengen!

Aankondiging

Met Hans Claus en Mohamed Barrie heeft Pax Christi Vlaanderen er een nieuwe Ambassadeur én Jongerenambassadeur voor de Vrede bij.

Persbericht

De 50ste ratificatie van het Verbodsverdrag op Kernwapens is een feit. Dit betekent dat kernwapens officieel illegaal worden onder internationaal recht, een historische mijlpaal!

Standpunt

Naar aanleiding van haar 75-jarige jubileum publiceerde Pax Christi International een verklaring waarin zij oproept om de eveneens 75-jarige VN, zeker in het post-COVID-19-tijdperk, meer armslag te geven.

Standpunt

“Nooit meer oorlog”, zo klonk duidelijk de boodschap na het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Aankondiging

Vanaf 1 juli 2021 zullen de tarieven voor schenkbelasting en erfbelasting op giften aan goede doelen, zoals Pax Christi Vlaanderen, worden verlaagd naar 0%. Dit geldt enkel voor Vlaanderen.

Artikel

Met zijn nieuwe encycliek Fratelli tutti - Wij zijn allen broeders en zusters - geeft paus Franciscus ons het derde deel in een drieluik geïnspireerd door Franciscus van Assisi, en roept hij consequent op tot dialoog en ontmoeting.

Artikel

Paul Lansu, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen en Pax Christi International, was ook negen jaar bestuurslid van het International Peace Bureau. Vanuit deze functie droeg hij kandidaten voor de Nobelprijs voor de Vrede voor.