Nieuws | Page 2 | Pax Christi Vlaanderen
Aankondiging

Samen met de vredesbeweging roept Pax Christi op tot protest in Brussel op 13 juni tegen de NAVO-top. We eisen voor meer rechtvaardigheid (zowel sociaal als voor het klimaat), en tegen de oorlog en militarisering.

Standpunt

De reactie van België op het vliegtuigincident in Wit-Rusland juicht Pax Christi toe, maar deed ze wel in de pen kruipen om een even krachtdadige houding te bepleiten inzake de schendingen die in Palestina plaats hebben.

Actie

Teken de petitie aan minister Wilmès over de vernielingen door Israël van eigendommen op Palestijns grondgebied, die mede met Belgisch geld werden gebouwd. Ook jouw stem helpt!

Standpunt

Op 9 mei 2021 barstte er een geweldescalatie los in Palestina en Israël, kort voor het einde van de Ramadan en voor de herdenking van de Nakba (15 mei). Pax Christi Vlaanderen schreef daarop dit opiniestuk.

Aankondiging

Pax Christi Vlaanderen zet zich in voor een meer humaan en doeltreffend strafsysteem. Onze huidig detentiesysteem doet meer kwaad dan goed blijkt.

Aankondiging

Schrijf je nu in voor een nieuwe reeks digitaal bezinnend aanbod met muziek, woord en beeld. Je jaarlijkse portie inspiratie voor de vredesperiode van 21 september tot 3 oktober.

Standpunt

De wereldwijde militaire uitgaven blijven stijgen, maar de wereld werd er niet veiliger op. Chris Dutry en Stefan Nieuwinckel van Pax Christi Vlaanderen hopen dat ons land de brand in Brecht aangrijpt om keuzes te maken. In welke veiligheid investeren we?

Standpunt

De nakende verkiezingen in Palestina bieden kansen en bedreigingen. Verkiezingen organiseren in een land dat grotendeels bezet is, is haast een onmogelijke opgave. Daarom roepen wij de regering op om de verkiezingen nauwgezet op te volgen.

Standpunt

In Gaza wonen 2,1 mln. mensen in mensonwaardige omstandigheden. Naast de Israëlische blokkade vormt de coronapandemie een ernstige bedreiging voor de leefkwaliteit. Wij vragen de regering om deze crisissituatie mee te nemen in beleidsbeslissingen.

Verslag

De Palestijns-Israëlische ceremonie ter gelegenheid van Memorial Day is een jaarlijkse hoogtepunt van verbinding, dialoog en verzoening. Door getuigenissen, muziek en tekst tonen mensen hun verdriet en pijn, maar ook hun veerkracht en hoop op vrede.

Artikel

Inspiratie - De Paastijd brengt lijden en hoop onder onze aandacht. Het is een oproep om de realiteit in de ogen kijken, het leed betekenis te geven en samen de kracht te vinden om op te staan. De hoop op een vredevollere en veiligere wereld is onverwoestbaar.

Actie

Mensen zonder papieren doen een oproep. Een oproep aan jou, hun buur! Teken de petitie en help ons deze boodschap te verspreiden.