Image

'Campaign to Stop Killer Robots' laureaat Vredesprijs Ieper

Killer robots
Persbericht

De gemeenteraad van Ieper heeft op maandagavond 8 juni de laureaat van de Vredesprijs Ieper bekend gemaakt. De driejaarlijkse prijs wordt dit jaar toegekend aan de internationale Campaign to Stop Killer Robots, een coalitie van 160 NGO’s verspreid over 65 landen waar Pax Christi Vlaanderen actief lid van is. Samen ijveren we voor een verbod op volledig autonome wapensystemen om ervoor te zorgen dat de mens de controle over geweld niet verliest.

Leerlingen in de stad Ieper en omstreken konden op die manier bijleren over het werk dat de internationale Campagne verricht. Bovendien mochten zij mee beslissen over de laureaat door hun stem uit te brengen.

De Campagne is vereerd deze prijs in ontvangst te mogen nemen van een stad dat in het verleden op directe wijze geleden heeft onder gewapend conflict. Vandaag hebben we, meer dan ooit, nood aan moedige politieke leiders die willen samenwerken om onze veiligheid te waarborgen door duidelijke maatregelen te treffen tegen de dreigingen ervan. De Vredesprijs Ieper is een sterk signaal van ondersteuning voor de opstart van onderhandelingen voor een internationaal verbodsverdrag op autonome wapens.” stelt Mary Wareham, coördinator van de Campaign to Stop Killer Robots.

Sinds 2013 vinden er gesprekken plaats in Genève over een mogelijk verbod op autonome wapens die in staat zijn zonder menselijke tussenkomst te doden. Dit leidde dusver nog niet tot een nieuw verbodsverdrag. De jongeren die stemden op de Vredesprijs geven onze regering dan ook een sterk signaal. Samen met 71% van de Belgische bevolking, het Belgisch Parlement, Belgische wetenschappers en experts en de VN Secretaris-Generaal roepen ze op tot een verbod.

Merel Selleslach, medewerker Internationale Veiligheid en Ontwapening van Pax Christi Vlaanderen, roept de Belgische regering op om de prijsuitreiking te zien als een duidelijk signaal van de jongere generatie om de humanitaire traditie van ons land verder te zetten:

We zijn blij om te zien dat de jongeren in Ieper en België het gevaar van autonome wapens die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden, inzien. De klok tikt en als we niet snel ingrijpen, zullen het de jongeren van vandaag zijn die in de nabije toekomst de brokstukken moeten bijeen rapen. De uitreiking van de Vredesprijs Ieper aan de Campaign to Stop Killer Robots is hun signaal aan onze regering om leiderschap te tonen en een internationaal verbodsverdrag te onderhandelen.

Gesprekken in Genève zouden normaal gezien eind juni en begin augustus plaatsvinden maar zijn door de coronamaatregelen uitgesteld. Voorlopig gaan gesprekken online verder.