Image
handen die duiven lossen in ondergaan zon

Goede Week: Vrede, nu meer dan ooit.

Spiritualiteit
Artikel

Goede week. Jezus’ vriendschap wordt verkocht door een vriend. Hij wordt gefolterd, vernederd en aan een kruis gehangen. Een dood zo wreed van een leidend figuur zo bekend dat die de Romeinse geschiedenisboeken haalde. En toch noemen we het een goede week want we linken pijn en lijden aan verlossing. Voor gelovigen is Pasen het feest van de overwinning op alles wat de kracht heeft om een mens dood te maken. Pasen geeft kracht. Augustinus zag het zo: God oordeelde dat het beter is om goed uit kwaad voort te brengen dan om geen kwaad te laten bestaan.

We kunnen reageren op het stelen van vrede door kwaad te worden en vergelding na te streven (ongeacht de gevolgen), door in angst te verdwijnen in een eigen wereld, door het schip te helpen keren of door mensen graag te zien terwijl je hun fouten haat. Die laatste is waarschijnlijk ook de bril waardoor we allen het liefste worden bekeken.

Jezus, als mens was bang, doodsbang maar hij zag z'n medemensen zo graag en wilde ons allemaal veilig zien. Voor dat voorbeeld zijn we dankbaar tijdens de Goede Week. Maar we vergeten niet hoe de Goede Week al elke week van 2023 heeft plaatsgevonden ...

“Ik kan geen mensen laten sterven door mijn toedoen”. 

Maksim (20) is een Russische dienstweigeraar. 

Pax Christi Vlaanderen steunt in 2023 al 50 jaar “kleine mensen” die vrede maken en/zich geweldloos verzetten tegen geweld in eigen land en daarbuiten. Ze worden gevangen gezet, soms gefolterd, soms ter dood veroordeeld… In Rusland, in Iran, in China… Op elk zo’n Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag denken wij aan hen en pleiten, protesteren, plannen wij voor vrede. 

Ontdek de campagne Doorbreek de oorlogsmuur. Maak werk van vrede.

Rik Beernaert, voorzitter van de werkgroep Spiritualiteit, schreef enkele jaren geleden een prachtige artikel over de onverwoestbare hoop die Pasen ons brengt, ook al kost die ons soms zeer goedkope kritiek en tonnen energie. Maar het is die hoop die ons blijft voortdrijven om leven mogelijk te maken voor onze kinderen, voor anderen die met ons samenleven en voor onszelf. De hoop dat we nooit meer die absolute, allesoverheersende horror van oorlog, depressie en wanhoop moeten meemaken. 

We wensen jou, nu meer dan ooit, vrede en energie om ze niet alleen te bewaken maar ook om haar te herstellen of verder uit te bouwen.

 

Image

Bénédicte Kusendila