Al meer dan een jaar woedt er terug oorlog in Europa. Rusland viel op 24 februari 2022 Oekraïne aan. Een daad van agressie die we sterk veroordelen.

Overal klinkt sindsdien de oorlogstaal, ook bij onze leiders. Overal schieten defensiebudgetten de lucht in. Het oorverdovende geluid van de oorlogstrom van de leiders aan beide kanten van het conflict lijkt alles te overstemmen. Vrede lijkt ver weg.

Toch zijn er ook overal gewone mensen die vrede kiezen. Mensen die blijven geloven dat de enige weg naar vrede die is van dialoog en diplomatie. Mensen die de hand reiken naar de tegenpartij over de muur van vooroordelen en haat heen. Ze verzetten zich tegen de oorlogslogica omdat ze beseffen dat er in oorlog enkel maar slachtoffers en verliezers zijn.

Doorbreek de oorlogsmuur en maak werk van vrede. Samen versterken we de stemmen die in Rusland, in Oekraïne, in Europa en wereldwijd tégen de oorlog klinken.

Doe mee en maak werk van vrede. Nu meer dan ooit!

 

Image
maksin - gewetensbezwaarde uit Rusland nu in Berlijn
Dienstweigeraars verdienen onze bescherming

Zowel in Rusland als in Wit-Rusland en Oekraïne zijn er velen die weigeren de wapens op te nemen en andere mensen te doden. Ze doen dit als gewetensbezwaarde of omdat ze niet geloven in het (militaire) doel van hun leiders. Weigeren om in dienst te gaan kan leiden tot heel zware en onmenselijke straffen. Deze dienstweigeraars hebben onze steun nodig en verdienen onze bescherming als ze hun land ontvluchten.

"Ik zag wat daar gebeurde en voelde me verraden. Er worden Russische jongeren naar Oekraïne gestuurd om mensen te vermoorden of ze zelf gedood te worden. Ze worden verraden en misbruikt. Ik wil niet één van hen zijn. Ik kan geen mensen laten sterven door mijn handen. Daarom moest ik vertrekken."

Maksim (20), Russisch gewetensbezwaarde, vroeg asiel aan in Berlijn.

Image
Doelstelling: collectieve veiligheid

Op politiek niveau ontbreekt de vredesstem bijna volledig. De overtuiging dat wapens de oplossing zijn voor deze oorlog is groot. Miljarden gaan richting militaire uitgaven. De militaire weg wordt verkocht als de weg naar vrede. Maar als je vrede wil, moet je vrede en geen oorlog voorbereiden. 

Onze politieke leiders zouden beter pleiten voor dialoog en een diplomatieke oplossing. Het is de enige weg om te komen tot een staakt-het-vuren en een onderhandelde duurzame vrede. Er moet meer geïnvesteerd worden in internationale instituties met als kerndoelstelling collectieve of gezamenlijke veiligheid. Collectieve veiligheid komt neer op: ik erken jouw recht op veiligheid, en jij het mijne. Gezamenlijke ontwapening maakt hier onlosmakelijk deel van uit.

Wij zorgen voor de politieke vredesstem!

Pax Christi schreef een 'Manifest voor vrede, kompas voor internationale veiligheid'.

Met deze campagne vraagt Pax Christi

  • om internationale bescherming te verlenen aan dienstweigeraars, deserteurs en gewetensbezwaarden uit Wit-Rusland, de Russische Federatie en Oekraïne — bijvoorbeeld door asiel te verlenen;
  • de Oekraïense regering om het recht op dienstweigering te garanderen;
  • oog te hebben voor de mensen die zich in Rusland en Oekraïne geweldloos inzetten voor vrede en democratie en hen steunen waar mogelijk, zodat die vrede en democratie ook werkelijkheid worden;
  • dat onze politieke leiders pleiten voor een diplomatieke oplossing en investeren in internationale instituties met als kerndoelstellingen de beëindiging van de oorlog in Oekraïne, accurate ontwapening en de uitbouw van collectieve veiligheid.

Campagneverloop

De campagne heeft nog heel wat in petto de volgende maanden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief hieronder en wees al eerste op de hoogte.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Tweewekelijks met acties, activiteiten en standpunten. En natuurlijk het laatste nieuws over de campagne 'Doorbreek de oorlogsmuur! Maak werk van vrede.'