Mag het wat m€€r zijn? 33.382 keer ja! | Pax Christi Vlaanderen

Mag het wat m€€r zijn? 33.382 keer ja!

Duizenden burgers vouwden 33.382 origami kraanvogels, symbool voor meer vrede. Zij deden dat tijdens de Vlaamse Vredesweek ter ondersteuning van de oproep van Pax Christi Vlaanderen en de 33 partners aan de federale overheid om meer te investeren in vrede. Op 2 oktober 2019, 11.30 u., werden de kraanvogels samen met politieke eisen formeel overhandigd aan Wetstraat 16.

België kan en moet meer doen

België zetelt in 2019 en 2020 in de VN-Veiligheidsraad onder het motto ‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’. De Vredesweekpartners vragen deze mooie woorden om te zetten in concrete daden. Niet alleen tijdens het mandaat in de VN, maar ook  in het Belgische buitenlandbeleid dat de nieuwe regering zal uitbouwen.

De afgelopen jaren werd immers stevig het mes gezet in concrete Belgische engagementen. Tussen 2006 en 2019 droeg België nauwelijks 7,8 miljoen dollar bij aan het VN-Fonds voor Vredesopbouw. Dat is een schamele 0,56 miljoen per jaar, en dat om wereldwijd vrede op te bouwen.

Ook in eigen land moet het budget Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken, dat een decennium geleden nog meer dan 20 miljoen euro bedroeg, het al jaren stellen met een povere 5 miljoen euro. Vergelijk dat met de 15.000 miljoen euro die gebudgetteerd is voor nieuwe gevechtsvliegtuigen.

"Het is eenvoudig: wie vrede wil, moet ook willen investeren in vrede. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven", zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.

Vouwen voor vrede

De afgelopen dagen, weken en maanden gingen steden en gemeenten, scholen, verenigingen, rusthuizen, en geëngageerde burgers aan de slag. Het resultaat? 33.832 gevouwen kraanvogels [1], symbool van vrede! 33.382 keer 'ja' op de vraag om meer te investeren in vredesopbouw.

Plaats van verzamelen? De IJzertoren in Diksmuide, dé symbolische gedenkplaats in de Westhoek waarop in grote letters staat ‘Nooit meer oorlog’.

Op woensdag 2 oktober 2019 bereikten de kraanvogels hun finale bestemming: Wetstraat 16, het kabinet van de premier. Een delegatie van Pax Christi, Rodenbachfonds en andere Vredesweekpartners leverden een deel van de kraanvogels af op het kabinet. De grote aantallen geven een luid en duidelijk signaal. De volgende Eerste Minister kan de oproep om meer te investeren in vrede niet negeren!

De ontvangst door Rudy Volders, kabinetschef van Charles Michel, verliep hartelijk. We maakten hem duidelijk dat er wel degelijk een draagvlak is om meer te investeren in vrede. Meer nog, inzetten op conflictpreventie is kostenefficiënt, wederopbouw na een conflict en humanitaire hulp is immers veel duurder dan preventie. Dhr. Volders luisterde aandachtig maar stelde tegelijkertijd dat de budgetaire oefening voor de volgende federale regering niet eenvoudig zal zijn. Als voorbeelden gaf hij de nood om meer te doen op het vlak van klimaat en de financiële engagementen die gemaakt zijn in het kader van de NAVO. Wij van onze kant zijn alvast overtuigd dat er zowel op het klimaat als vredesopbouw kan ingezet worden, het is een én én verhaal. Ook geloven wij dat onze veiligheid niet gegarandeerd wordt door duur oorlogsmaterieel, vaak zelfs integendeel. Wij blijven dan ook ijveren voor meer middelen voor vredesopbouw. Dit maakten we niet enkel vandaag op 2 oktober duidelijk, het is een nagel waar we op zullen blijven kloppen.

Thomas Deweer, Coördinator Vlaamse Vredesweek

Bekijk hier de videoreactie na het onderhoud.

In de media:

Lees meer over de symboliek achter Vouwen voor Vrede

De actie 'Vouwen voor Vrede' is een initiatief van Pax Christi Vlaanderen, het Rodenbachfonds en het Museum Aan de IJzer in het kader van de Vlaamse Vredesweek. De Vredesweekcampagne wordt gedragen door 29 middenveldorganisaties en 4 politieke partijen.


[1] Vastgesteld door gerechtsdeurwaarder Melanie Blomme op 1 oktober 2019 in Diksmuide