Meer dan 150 organisaties roepen op tot een nieuw "normaal" | Pax Christi Vlaanderen

Meer dan 150 organisaties roepen op tot een nieuw "normaal"

Op 2 juli 2020 publiceerden meer dan 150 organisaties een open brief waarin ze aantonen dat de principes van humanitaire ontwapening ons de weg kunnen leiden naar een nieuw en beter "normaal" post-corona. 

De brief werd onder andere mee ondertekend door internationale campagnes die bekroond werden door de Nobelprijs voor de Vrede en die mee aan de wieg stonden van 4 belangrijke ontwapeningsverdragen in de afgelopen 25 jaar. In de brief ijveren de organisaties ervoor om de succesvolle aanpak van humanitaire ontwapening waarbij de mens centraal staat, als leidraad te gebruiken naar een betere wereld post-corona door de nadruk te leggen op menselijke veiligheid

Organisaties van over de hele wereld, actief op het vlak van ontwapening, mensenrechten, vrede, geloof, geneeskunde, ontwikkeling en nog zo veel meer, ondertekenden mee de brief. Het feit dat zoveel verschillende groepen de brief ondertekenden toont het belang ervan aan.

Door nieuwe normen te stellen en toe te passen, focust humanitaire ontwapening op het voorkomen en het herstel van menselijk leed en milieuschade die wapens aanrichtten. Om leed te voorkomen en herstellen, worden investeringen in onaanvaardbare wapens beter ingezet voor humanitaire doeleinden.

De brief waarschuwt er ook voor dat COVID-19 ongelijkheden uitvergrootte en nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor overlevers van conflict en mensen met een beperking. Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat deze ongelijkheden niet structureel worden. De brief roept op tot inclusieve en non-discriminerende maatregelen om ervoor te zorgen dat getroffen gemeenschappen betrokken worden bij besluitvorming.

Verder zien de organisaties kansen in de huidige digitale vormen van diplomatie voor een inclusievere en meer betekenisvolle deelname van verschillende groepen in besluitvorming. Samenwerking is in deze van groot belang, willen we de mondiale problemen juist aanpakken.

Menselijke veiligheid moet vanaf nu als prioriteit beschouwd worden. Post-corona moeten meer investeringen naar humanitaire intiatieven gaan, ongelijkheden weggewerkt worden, ervoor gezorgd worden dat een diversiteit aan stemmen gehoord wordt, en moet er samengewerkt worden om problemen in de praktijk en het beleid weg te werken.

Wil je meer weten?

Lees hier de brief in het Nederlands.

Lees hier de originele brief in het Engels.

Lees onze opinie "Veiligheid gaat om mensen niet om wapens"