Over de commotie rond Kazerne Dossin en de titel van Ambassadeur voor de Vrede aan Brigitte Herremans | Pax Christi Vlaanderen

Over de commotie rond Kazerne Dossin en de titel van Ambassadeur voor de Vrede aan Brigitte Herremans

Het ontslag van een groot deel van de wetenschappelijke raad van Kazerne Dossin heeft veel commotie veroorzaakt. Het feit dat Pax Christi Vlaanderen, de laureaten en het publiek voor de uitreiking van de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ op 12 december 2019 bij Kazerne Dossin de deur werden gewezen, is een van de redenen geweest voor het opstappen van de wetenschappers.

Pax Christi wilde op 12 december inderdaad de titel van ‘Ambassadeur voor de Vrede’ uitreiken in Kazerne Dossin, aan Artsen Zonder Grenzen en Brigitte Herremans. Waarom? Kazerne Dossin en haar toenmalige directeur Christophe Busch ontvingen in 2017 diezelfde titel. Pax Christi eerde met deze keuze de bijzondere betekenis van dit Memoriaal van de Holocaust en de manier waarop de noodzaak van blijvende waakzaamheid voor de fundamentele mensenrechten daar wordt aangebracht. Pax Christi kon geen betere locatie kiezen om de twintigste verjaardag van haar titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ te vieren. De zaal in het museum (tegenover de oude Dossinkazerne) was maanden op voorhand aan Pax Christi toegezegd. Tal van vroegere Ambassadeurs voor de Vrede namen op 12 december trouwens deel aan een jubileum-voorprogramma met bezoek aan het Memoriaal .

Als  inleiding tot de huldiging van Brigitte Herremans en Artsen Zonder Grenzen, bedoeld op deze locatie, las Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen, de brief voor van een van onze stichters, bisschop Pierre-Marie Théas, van augustus 1942. Daarin noemt hij het barbaarse antisemitische optreden tegen de Joodse burgers een misprijzen van de menselijke waardigheid en een schending van de meest heilige rechten van het individu en de familie. In zijn protest doet hij een oproep tot respect voor elke mens, welke ook zijn afkomst of religie. Dit bepaalt tot op vandaag mee de missie van Pax Christi. Het is ook één van de redenen waarom Pax Christi aan Brigitte Herremans de titel van ‘Ambassadeur voor de Vrede’ heeft gegeven. In alle standpunten die zij in overleg met Pax Christi en Broederlijk Delen, en in haar latere en eigen werk door de jaren heen heeft ingenomen, hanteerde zij steeds het internationaal humanitair recht en de eerbied voor de waardigheid van elke mens als criterium. Haar kritische maar altijd humanistische manier waarop zij respect opeist voor mensenrechten en rechtvaardigheid in het Midden-Oosten en meer bepaald voor de beide volkeren in Israël en Palestina, maakten haar tot een ruim gewaardeerde stem in de vaak moeilijke debatten over vrede en gerechtigheid in deze conflictgebieden. De waardering die Pax Christi met de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ voor haar werk als mensenrechtenactiviste uitspreekt, is dan ook welgemeend en volstrekt op haar plaats.

Pax Christi Vlaanderen betreurt het feit dat er na de genomen beslissing van het dagelijks bestuur van Kazerne Dossin, die ons tijdens het voorprogramma van de viering per brief werd meegedeeld, ook na herhaalde pogingen geen enkele bereidheid is geweest om in gesprek te gaan met ons bestuur.

Lees ook:

Weigering van toegang voor huldiging Vredesambassadeurs in Kazerne Dossin

Innemende huldiging van de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede

 

Foto: Romaine/Wikimedia Commons