Paus bezoekt Japan: "Kernwapens zijn immoreel"

Aankondiging

Van 23 tot 26 november 2019 trok paus Franciscus door Japan. Hij deed er verschillende malen een onomwonden oproep voor het uitbannen van kernwapens.

De paus bezocht in Japan onder meer Nagasaki en Hiroshima, de steden die in augustus 1945 door twee Amerikaanse atoomaanvallen verwoest werden. Hij ontmoette er verschillende hibakusha – overlevenden van die aanvallen – o.w. Setsuko Thurlow. In het Atomic Bomb Hypocenter Park in Nagasaki en het Peace Memorial Park in Hiroshima sprak de paus zich voor een grote menigte uit tegen de dreiging met en het gebruik van kernwapens.

“Overtuigd als ik ben dat een wereld zonder kernwapens mogelijk en noodzakelijk is, pleit ik er bij de politieke leiders voor niet te vergeten dat deze wapens ons niet kunnen beschermen tegen de nationale en internationale dreigingen van onze tijd. We moeten beseffen welke catastrofale gevolgen zij hebben voor mens en milieu, en ons afkeren van het klimaat van angst, wantrouwen en vijandigheid dat is gecreëerd door de nucleaire indoctrinatie.”

Bij een persconferentie op de terugvlucht naar het Vaticaan reflecteerde de paus kort over zijn bezoek aan Japan en noemde hij kernwapens eens te meer “immoreel”,

De paus is met zijn kritische houding en uitspraken over kernwapens lang niet aan zijn proefstuk toe. Hij sprak zich bij verschillende gelegenheden en in officiële verklaringen al meermaals uit tegen deze massavernietigingswapens en wees ook tekens op de immoraliteit ervan. De paus ontving al verschillende malen vertegenwoordigers van Nobelprijswinnaar voor de Vrede ICAN, de internationale campagne voor de uitbanning van kernwapens, waarvan Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi International en verschillende andere Pax Christi-secties deel uitmaken.

Hoogleraar internationale politiek aan de UA Tom Sauer, bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen en Ambassadeur voor de Vrede, vertrok in de opiniebijdrage die hij samen met Tom Ruys (docent internationaal recht aan de UGent) schreef voor De Standaard van het pausbezoek en de uitgesproken stellingname van het Vaticaan.

>Lees deze opiniebijdrage: De paus heeft het begrepen, nu het parlement nog.

>Lees de verklaring van Pax Christi International, voorafgaand aan de pausreis in Japan.

>Bekijk de VRT-reportage van het pausbezoek op vrtNWS.

>Lees de toespraak van de paus in het Atomic Bomb Hypocenter Park in Nagasaki.

Foto's: ICAN (1,2,3) en Pax Christi Korea (4)