Voor een pestvrije samenleving | Pax Christi Vlaanderen
|
16 april 2019

Ik denk niet dat ik mij ooit zo verlaten heb gevoeld. Als ik niet was geboren, had niemand last van me gehad. Ik ben een nul.

Voor een pestvrije samenleving

“Ik denk niet dat ik mij ooit zo verlaten heb gevoeld. Als ik niet was geboren, had niemand last van me gehad. Ik ben een nul.”

Dit is een zin uit ‘Ik ben (g)een slet’, een boek waarin Roger Vanhoeck verwoordt hoe hard cyberpesten aankomt. Pesten is een vorm van geweld die vele gedaanten kan aannemen. Als (groot)ouder werd je er misschien ook al mee geconfronteerd?

Pax Christi Vlaanderen biedt weerwerk tegen pesten, informeert en sensibiliseert over de rampzalige gevolgen ervan, en geeft vorming. Ze droeg ook bij tot de nieuwe eindtermen op het vlak van psychosociale vaardigheden. 

Samenwerken is de boodschap: alleen kan niemand deze problematiek de baas. Daarom richtte Pax Christi Vlaanderen mee het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten op, promoot ze leerlingenbemiddeling en biedt lesmaterialen aan om op een constructieve manier om te gaan met conflicten. Waar het kan, werkt ze mee om pesten uit te bannen. 

Vind jij het ook vreselijk als je (klein)kind thuiskomt met verhalen van uitsluiting? Heb jij (g)een pasklaar antwoord als je (klein)kind zegt dat hij of zij gepest wordt? Zoek inspiratie op www.paxchristi.be/vredeseducatie of mail naar paxchristi@paxchristi.be.

Wil je het werk voor een pestvrije samenleving steunen? Stort een bijdrage op BE41 8939 4403 7310 met de vermelding ‘pestvrij opgroeien’. Je kan ook

Online doneren

Het boek 'Ik ben (g)een slet' van Roger Vanhoeck kan je bestellen via onze vredeswinkel: het kost 13,95 euro (excl. verzendingskosten).

Foto: Pixabay