Actueel

Artikel | De Wereldraad van Kerken (WRK) lanceerde op 20 juni 2017 de campagne ‘Seek #JusticeAndPeace in the Holy Land’. 12 Faces of Hope’.

Artikel | Kardinaal Peter Turkson, verantwoordelijke in het Vaticaan voor Vrede en Integrale menselijke ontwikkeling, roept op tot een grondige hervorming van de Verenigde Naties.

Artikel | Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag ondertekende Pax Christi International, samen met 18 andere internationale christelijke organisaties, een oecumenische verklaring.

Artikel | Nu de verkiezingen in Congo almaar onwaarschijnlijker lijken, wordt de situatie in het land met de dag woeliger. Nadia Nsayi is in de regio.

Artikel | Prominente religieuze figuren, onder wie paus Franciscus en de Dalai Lama, roepen in een video op tot vriendschap en begrip.

Artikel | Wat heeft de inrichting van de stad en haar openbare ruimtes te maken met vrede? Interessant bericht vanop deredactie.be. Lees ook ons campagnedossier hierover uit 2013.

Artikel | Pax Christi Vlaanderen sprak met de Russische mensenrechtenactiviste Elena Vilenskaja over vredeswerk in Rusland en Tsjetsjenië.

Artikel | Pax Christi International publiceerde op 23 mei 2017 een verklaring over de ontwerptekst voor de VN-onderhandelingen voor een kernwapenverbod.

Artikel | Pax Christi Vlaanderen steunt deze opiniebijdrage van Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, over de crisis in Kasaï. Broederlijk Delen heeft partners in de regio.

Artikel | Het Vlaams Vredesinstituut publiceerde eind april 2017 zijn bevindingen over de verschillende stelsels voor wapenexportcontrole in België.

Artikel | Tijdens zijn bezoek aan Egypte, eind april 2017, riep paus Franciscus op tot eenheid en sprak hij zich uit tegen geweld in de naam van God.

Artikel | Op 21 april 2017 bezocht een delegatie van Pax Christi International het kabinet van de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini.