Actueel

Artikel | Katholiek Onderwijs Vlaanderen tekent in op een wereldwijde tendens om leerlingen en leerkrachten mee te nemen op tocht met Community Service Learning. Pax Christi Vlaanderen ondertekende het charter.

Artikel | Naar aanleiding van het Feest van de Limburgse Hartelijkheid stelden een aantal organisaties uit Limburg een manifest op.

Artikel | Graag vragen wij uw financiële steun voor onze actie voor een verdrag dat de ontwikkeling, productie en het gebruik van killer robots verbiedt. U kan hier online een gift doen.

Artikel | Samen met 16 plaatselijke organisaties organiseert Pax Christi International in de Grote Meren-regio een groot vormingsproject in actieve geweldloosheid en ondernemerschap voor jongeren(leiders).

Artikel | Op 19 juli 2018 nam het federaal parlement een resolutie aan die de inzet van killer robots door het Belgisch leger verbiedt en oproept tot een internationaal verbodsverdrag.

Artikel | Graag vragen wij uw financiële steun voor onze actie tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. U kan hier online een gift doen.

Artikel | Op 18 juli 2018 overleed in het UZ Gent erevicaris en kanunnik Luk De Geest. Hij was 70 jaar.

Artikel | Op 15 juli 2018 overleed Katelijn Smets na een korte ziekte. Zij was sinds jaren vrijwilliger voor de Vredesweek.

Artikel | Op 4 juli 2018 keurde de Kamercommissie Defensie een resolutie goed die de Belgische regering vraagt een voortrekkersrol op te nemen in de strijd tegen 'killer robots'.

Artikel | Op zaterdag 9 en 16 juni 2018 stond De Vleugel in zijn vieringen stil bij de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Israël, en de daarmee gepaard gaande ‘catastrofe’ voor de Palestijnen. Paul Lansu en Frederik Janssens leverden een bijdrage.

Artikel | Charis Basoko van Broederlijk Delen-partner Rodhecic en geen onbekende voor Pax Christi Vlaanderen, doet de komende weken een lobbytoer door België. Hij vraagt dat de EU en de Afrikaanse Unie meer druk uitoefenen op het regime in Kinshasa.

Artikel | De drie eerste stadswandelingen langs plaatsen die symbool staan voor de (vergeten) relaties tussen Antwerpen en Congo zijn volzet. Toch interesse? Laat het ons weten!