Haatcampagne tegen Desmond Tutu werkt als boomerang | Pax Christi Vlaanderen
|
13 januari 2022

De argumenten voor de beschuldiging van antisemitisme zijn bedrieglijk

Haatcampagne tegen Desmond Tutu werkt als boomerang

Pax Christi Vlaanderen neemt met grote verontwaardiging kennis van de lastercampagne tegen de op 26 december 2021 overleden aartsbisschop Desmond Tutu en veroordeelt met klem deze poging tot karaktermoord. Vrij kort na zijn overlijden trok Alan Dershowitz (Amerikaans advocaat en emeritus hoogleraar aan de Harvard Law School) een campagne op gang waarin hij Desmond Tutu beschuldigt van antisemitisme. In Vlaanderen namen Alexander van der Meer in Doorbraak (02/01/2022) en Guido Joris in Joods Actueel (7/1/2022) de beschuldigingen kritiekloos over en versterkten op die manier de regelrechte aanval op de integriteit van aartsbisschop Tutu. Alan Dershowitz beschuldigt Desmond Tutu ervan dat hij Israël demoniseert. Het omgekeerde is feitelijk het geval. Alan Dershowitz, Joods Actueel en Doorbraak demoniseren Desmond Tutu.

Wat beweert Dershowitz?

Dershowitz is niet mals in zijn woordkeuze. Hij noemt bisschop Tutu 'de invloedrijkste antisemiet van onze tijd'. Hij spreekt zelfs over 'zijn kwaadaardige daden'. De argumenten voor de beschuldiging van antisemitisme zijn echter bedrieglijk. Ze hebben met antisemitisme niets te maken en evenmin vormen ze een bewijs van een verkapte vorm van antisemitisme. Alle argumenten steunen op een politiek en ideologisch misbruik van de definitie van antisemitisme, op de criminalisering van de Boycott, Divestment en Sanctions Campaign (BDS), en op een foute inkleuring van Tutu's uitspraken over zionisme, Israëls apartheidssysteem en Israëlische mensenrechtenschendingen.

Het discours van antisemitisme

In het pas gepubliceerde boek 'Ik weiger te haten. De mechanismen die het antisemitisme veroorzaken en in stand houden' van Geert Vervaele wordt aangetoond hoe het label antisemitisme ideologisch en politiek wordt misbruikt om de ruimte voor kritiek op Israël in te perken en mensen die deze kritiek uiten te beschadigen. Dat is hier overduidelijk het geval. De ondertussen internationaal verspreide artikels waarin Desmond Tutu van antisemitisme wordt beschuldigd staan bol van verdachtmakingen, verdraaiingen, diabolisering en zelfs leugens.

Het is niet antisemitisch om met feiten Israëls mensenrechtenschendingen aan te klagen zoals Desmond Tutu deed. Het is niet antisemitisch om te verklaren dat er apartheid heerst in Israël. Het is niet antisemitisch om BDS te steunen. Human Rights Watch toont in zijn rapport A Treshold Crossed. Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution van 27 april 2021 aan dat de beleidsdaden van de staat Israël wel degelijk vallen onder de bepalingen van het internationaal recht die apartheid en vervolging definieren in het Statuut van Rome (1998 van kracht in 2002) en het Apartheidsverdrag (1973) als twee van de ergste misdaden tegen de menselijkheid. Het is vals te beweren dat BDS zou te maken hebben met de Nazi-campagne Koop niet bij Joden zoals Alan Dershowitz beweert. In een arrest in de zaak Baldassi (11 juni 2020) noemt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens BDS een legitieme vorm van vrijheid van politieke meningsuiting en een vreedzame vorm van geweldloos protest tegen het onrecht van de Bezetting. Het is ook een valse bewering dat Desmond Tutu Joden en Israëlis gelijkschakelde. Hij kloeg Israëls apartheid op dezelfde manier aan als Zuid-Afrikas apartheid. Met zogenaamd antisemitisme heeft dat niets te maken.

Antisemitisme is terecht strafbaar. Maar wie neemt de verdediging op van hen die valselijk beschuldigd worden van antisemitisme? Dergelijk praktijken staan een bestrijding van het echte antisemitisme zelfs in de weg. Wij beschouwen de uitlatingen van Doorbraak, Joods Actueel en Alan Dershowitz dan ook als een vorm van haatspraak en laster. Met het effect van een boomerang tot gevolg.

Wil je meer weten over over antisemitisme en vermeend antisemitisme?

Neem dan deel aan de online boekpresentatie met Ludo Abicht, Gie Goris, Geert Vervaele en Yael Brakin op 26 januari 2022 of aan de matinee in Oostende op zondag 13 februari 2022, eveneens met Geert Vervaele, muzikant Yamen Martini en dichteres Nessrin Ehmed. Voor beide events kan je hieronder inschrijven.

Online boeklancering op 26 januari 2022

Matinee in Oostende met boekpresentatie, muziek en poëzie op 13 februari 2022

Lees ook het artikel op Apache.be, waarin de lastercampagne uitvoeriger aan bod komt, en waarin Geert Vervaele antwoordt op enkele vragen van journalist Frank Olbrechts: 

https://www.apache.be/2022/01/20/doorbraak-joods-actueel-valse-beschuldigingen-Desmond-Tutu?cdlnk=VWUyTWFxVFk3RVROK2t2VVV4dmxSU3RTc2V6cW1ycGkwOXlxNENFM29Ia05XRDBaWnlwbTdxSDMrcFpSOjpjYjYzMTZkZjRiZTcyYmFkZTE0M2I3MjAzODgyNWIyZg%3D%3D

Lees ook het artikel op DeWereldMorgen, dat handelt over dezelfde soort valselijke beschuldigingen van antisemitisme, deze keer aan het adres van actrice Emma Watson: 

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/01/10/emma-watsons-instagram-post-bewijst-hoe-gevaarlijk-valse-beschuldigingen-van-antisemitisme-zijn/

Foto: Desmond Tutu op de Evangelische Kerkdag in Keulen, 2007, Elke Wetzig (Elya), CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons